Close
Type at least 1 character to search
PROENERGIA

Светослав Бенчев В предишните епохи от развитието на човечеството думите са били скъпи. Няколко фрази или изречения  от царе и пророци са давали основание за войни, издигане или изчезване на империи. Днес е различно. Едва ли има съмнение, че в съвременния свят